Påven i Kanada: ”Djupt bedrövad”

I sitt första offentliga framträdande i Kanada på måndagen mötte påve Franciskus representanter för ursprungsfolken – First Nations, métis och inuiter – i Maskwacis Park nära Edmonton. I sitt gripande tal vädjade han om förlåtelse för de övergrepp och fel som begåtts av många kristna mot ursprungsbefolkningen i Kanada genom systemet med skolhem, ”residential schools”.

De omkring två tusen lyssnarna, tidigare elever vid skolhemmen, stamäldste, ledare och äldste från de olika folken, hörde honom upprepa känslan av ”smärta och ånger” för de lidanden som åsamkats deras befolkningar, särskilt genom den påtvingade assimileringen i skolorna.

Han sade att han kommit till deras hemland ”i sorg” för att personligen ”nedkalla Guds förlåtelse, helande och försoning”, uttrycka sin närhet och för att be med dem och för dem.

(Vatican News)