Stiftet Washington inför kraftiga inskränkningar för mässan på latin

Kardinal Wilton Gregory, ärkebiskop av Washington, har omsatt påve Franciskus begäran om att inskränka bruket av mässan på latin genom ett tillkännagivande i sitt stift. Det säger att från den 21 september får söndagsmässan firas efter den gamla riten endast i tre kyrkor som inte är församlingskyrkor. Präster måste begära skriftligt tillstånd för detta.

Påve Franciskus fastställde förra året i dokumentet ”Traditionis custodes” att den ”ordinarie formen” av mässan, som bestämdes i liturgireformen under Andra Vatikankonciliet, ska vara den ”enda uttrycksformen” för mässan enligt romersk rit.

(Vatican News)