Sista etappen på påveresan: Iqaluit i arktiska Kanada

Påvens veckolånga Kanadabesök avslutades i det arktiska Nunavut Territory, i staden Iqaluit. Här väntade på nytt möten med företrädare för ursprungsfolken. Biskop här är Wieslaw Krótki OMI, som välkomnade påven. Han ger här en bakgrund till situationen i området.

Stiftet Churchill-Baie d´Hudson grundades först 1912 utifrån en missionsstation. Nunavut Territory rymmer mer än halva inuitbefolkningen i Kanada. Stiftet var det första som bad tidigare elever vid en internatskola om förlåtelse för det biskopen kallar ”oacceptabla övergrepp”, och flera av stiftets församlingar har lagts i händerna på inuitiska lekmän.

I det geografiskt stora stiftet sker kommunikationerna mestadels per flyg, vilket är en utmaning för den lokala kyrkan, som leds av ett litet antal präster och ledare bland lekfolket. Befolkningen i territoriet är till åttio procent inuiter och betecknar sig som kristen – katoliker och anglikaner. En del katolska församlingar leds av inuitiska ledare.

– Vårt stift var bland de första att utbilda lekmannaledare 1968, men i dag är det en utmaning att locka nästa generation ledare, som upplever en kulturchock i samband med den snabba moderniseringen och socialt stigma på grund av ett inte alltid perfekt sätt att leva, säger biskop Krótki.

– Iqaluit har en stor icke-inuitisk befolkning och många kvalificerade arbeten går till utomstående. Bland inuiter är arbetslösheten runt femtio procent. Tills deras utbildningsnivå höjts får de inte de kvalificerade jobben, och det leder till spänningar mellan dem och dem som kommer utifrån, som dessutom lyckas bättre få tillgång till den ganska smala bostadsmarknaden, berättar biskop Krótki.