Påve Franciskus: Stärk ursprungsfolkens rättigheter i Kanada

På sin Kanadaresa talade påve Franciskus till myndigheter, diplomater och ursprungsbefolkningen i Quebec. Han kritiserade det ”beklagliga systemet” med de tidigare skolinternaten, ”residential schools”, i Kanada, och uppmanade till konkret ”stöd för ursprungsfolkens legitima rättigheter och en satsning på processer som helar och försonar dem och den andra delen av landets befolkning”.

”Heliga stolen och de lokala katolska församlingarna är engagerade i att stödja ursprungsinvånarnas kulturer genom specifika och lämpliga former av andlig vägledning, som innebär uppmärksamhet och intresse för deras kulturtraditioner, sedvanor, språk och utbildningsvägar, i enlighet med FN-deklarationen om ursprungsfolkens rättigheter”, sade Franciskus.

På samma sätt som i Edmonton framförde påven sin bön om förlåtelse till ursprungsinvånarna i Quebec: ”Jag vill framföra min djupa skam och sorg, och tillsammans med landets biskopar förnyar jag min vädjan om förlåtelse för det onda som vållats ursprungsfolken av så många kristna. Det är tragiskt när troende människor, så som skedde under den perioden i historien, anpassar sig till världens normer i stället för till Bibeln.”

(Vatican News)