Moskva vill stänga Jewish Agency i Ryssland

Choral Synagogue i Moskva

Ryska justitieministeriet begär att den ryska avdelningen av Jewish Agency for Israel, Sohnut, ska stängas. Sohnut handlägger ryska judars immigration till Israel. Bakgrunden är anklagelser om överträdelser av ospecificerade ryska lagar.

Israel uppges planera en delegation till Ryssland för att ”upprätthålla Jewish Agencys verksamhet i Ryssland”, med ämbetsmän från flera ministerier i regeringen. Sohnut i Ryssland har fungerat sedan 1989, men kontoret har funnits sedan 1929 i Sovjetunionen för att hjälpa judar som vill emigrera till Israel.

I juni lämnade Moskvas överrabbin Pinchas Goldschmidt Ryssland efter att ha vägrat att hörsamma statstjänstemäns krav på att han skulle ge offentligt stöd åt Rysslands oprovocerade angrepp på Ukraina. Han fördömer det ryska försöket att bestraffa Jewish Agency för Israels hållning till kriget i Ukraina.

(Vatican News)