Påven tackar för Kanadaresan

– Jag vill gärna tacka alla som möjliggjorde denna botgöringsvallfärd, alltifrån myndigheterna och ledarna för ursprungsfolken till de kanadensiska biskoparna. Jag tackar hjärtligt alla som följt min resa i bön. Tack!

Det sade påve Franciskus efter middagsbönen på Petersplatsen på söndagen. Han lovade att vid generalaudiensen – som han återupptar i augusti efter en paus under juli – berätta mer om resan.

Franciskus återvände hem från Kanada i lördags. Han betecknade ständigt sin resa som en ”botgöringsvallfärd”. Han ville med sitt besök be ursprungsfolken om förlåtelse för den diskriminering som drabbat dem på många sätt, framför allt i de så kallade ”residential schools”.

I dessa internatskolor, som mestadels bedrevs av katolska kyrkan, utsattes i årtionden ända in på 1990-talet omkring 150 000 barn från ursprungsbefolkningen för psykiska, och ibland även fysiska, övergrepp för att tvingas lämna sin egen kultur.

(Vatican News)