Ukraina: Påven kräver fredssamtal

Påve Franciskus har på nytt uppmanat parterna i kriget i Ukraina till ett slut på våldet och till förhandlingar.

– Om man skulle betrakta verkligheten objektivt skulle man se den förstörelse som kriget dagligen vållar det plågade folket – men också hela världen – och man skulle se: det enda som ur förnuftssynpunkt måste ske är att sluta kriga och istället förhandla, sade påven efter bönen på söndagsmiddagen i Vatikanen.

Han har också under sin Kanadaresa ständigt bett för det ukrainska folket, som ”är attackerat och plågat”, sade påven.

– Måtte klokhet få råda och inspirera till konkreta steg mot fred, lade han till och försäkrade att han ber för ”befrielse från krigets gissel”.

(Vatican News)