Apostlareliker hittade i förstörd kyrka i Irak

(Foto: L’Orient Le-Jour)

Arkeologer som undersöker resterna av en kyrka som förstördes under IS ockupation av staden Mosul har grävt fram ett dussintal reliker av tidiga kristna helgon. Upptäckten visar på den historiska förbindelsen mellan kristendomen och Irak och antyder också, vad som kan ha gått förlorat genom extremisternas förstörelse under senare tid.

Kyrkan Mar Thoma ödelades av IS under slaget om staden 2016. Fynden omfattar helgonreliker och pergamenttexter som förvarades i sex stenbehållare med inskriptioner med helgonnamn. Ett av relikviarierna bar namnet Sankt Simon Ivraren, en av Jesu tolv apostlar. Andra var betecknade ”Sankt Theodor”, ”Mor Gabriel” och Sankt Simeon”.

Restaureringsarbetet av Mar Thomakyrkan började 2021 och planerades pågå till 2022, men fynden av de historiska relikerna gör att förseningar kan väntas. UNESCO beräknar att omkring åttio procent av staden förstördes under ockupationen.

(Aleteia)