Pilgrimsliv – en handbok för vandrare

Hans-Erik Lindström, Verbum, 2022

Den tidigare svenskkyrklige pilgrimsprästen i Vadstena, Hans-Erik Lindström, är troligen den person som betytt mest för pilgrimsrörelsen i Sverige under modern tid. Han är välkänd över hela Norden, bland annat genom ”pilgrimens nyckelord”, som han utformade runt år 2000.

I hans revidering av sin tidigare bok Pilgrimsliv har det bland annat tillkommit presentationer av de sju ”pilgrimens nyckelord” (som stöd för minnet bildar initialerna för nyckelorden fetblad) genom följande medverkande: Frihet (Ylva Eggehorn); Enkelhet (syster Katarina Rask OSB, Heliga Hjärtas kloster); Tystnad (biskop Anders Arborelius); Bekymmerslöshet (Martin Lönnebo); Långsamhet (Anna Alebo); Andlighet (Peter Halldorf); Delande (KG Hammar).

Breddningen med röster från olika kyrkor uppskattas (jag saknar dock en röst från ortodoxt håll). Boken innehåller även historik, utblick över Europa, förslag på vidare litteratur, utrustning, dagsrytm, gudstjänst och meditationsteman. Denna reviderade upplaga är en tämligen komplett handbok för den kristne pilgrimen.

Att boken i övrigt är skriven utifrån ett svenskkyrkligt perspektiv märks här och var men stör inte nämnvärt. Man kan även överse med några få felaktigheter (pilgrimsleden från Selånger går inte via Härjedalen, och Vikingaleden går inte från Åbo till Trondheim, utan är en delsträcka genom Uppland som binder samman pilgrimsleden mellan sankt Henriks Åbo och sankt Olofs Trondheim).

Med sitt rika och mångsidiga innehåll är Pilgrimsliv närmast ett måste i pilgrimens bokhylla.

Den är dessutom försedd med frågor, både för den enskilde och för samtalsgrupper. Boken rekommenderas varmt!

Elisabeth Andersson