Mariablomster i våra hjärtan

Bertil Murray, Proprius idébibliotek, 2021

Jungfru Maria fick en undanskymd plats efter reformationen, men kärleken till och vördnaden för henne fann andra vägar i de troendes vardag. En fin bok som beskriver en del av detta är Mariablomster i våra hjärtan. Författare är prästen Bertil Murray, som med inlevelse skriver om människors spontana tro och bön.

Här påminns vi om Marias närvaro genom de blomnamn som förknippats med henne. ”Går det att återfinna det som gått förlorat?” frågar författaren i Inledningen. Svaret på frågan finns diskret i texterna: Genom att se, med uppmärksamhet och vördnad. Genom att närma sig naturen stilla, utan brådska.

Boken består av förklarande texter som utgår från Rosenkransens mysterier, kallade ”Evangelium enligt Maria”. Dessa ackompanjeras av korta, ofta rimmade, tänkvärda rader. Här finns kunskap och insikt – och än mer oskrivet mellan raderna.

Många av den svenska florans blomnamn har genom tiderna, fram till 1700-talets mitt, förknippats med Maria: till exempel jungfru Marie nyckelknippa, hennes sänghalm, kardor och gullkrona, till och med hennes potatis! Andra förknippas med Kristus: ”Kristi blodsdroppe” kallade man förr fuchsian, liksom styvmorsviolen som benämndes trefaldighetsblomma.

I boken läser vi att Marias namn och epitet länge fanns kvar på helgonens firningsdagar i den svenska almanackan, som exempelvis Stella den 15 augusti, då vi firar hennes upptagande i himlen. På dagen före Marie födelse firades länge Regina, (som 2001 byttes ut mot Roy!) och kommande dag Alma, den hulda.

Aklejans presentation får mig att le:

Alleluja, en jublande glad ouvertyr.
så var namnet jag en gång fick bära
[…]
Alleluja, det skulle man alls inte säga,
så mitt namn fick ge plats för ett trist ”Akvileja”.

En fin presentbok till den som vill följa Marias osynliga närvaro i vårt land.

sr Katarina OSB