Påven välkomnar exportavtalet för ukrainsk spannmål

Med stor glädje reagerade påve Franciskus på avtalet som Turkiet förhandlade fram mellan Ryssland och Ukraina rörande export från ukrainska hamnar. Det sade han på söndagen vid Angelusbönen i Vatikanen.

”Jag är glad över de första fartygens avgång med spannmål från hamnar i Ukraina. Det steget visar att det mycket väl går att tala med varandra och komma fram till resultat som gagnar alla”, sade Franciskus.

(Vatican News)