Historiskt kloster undgår nedläggning

Foto: Abbaye Notre-Dame des Neiges

Helige Charles de Foucaulds tidigare kloster, Notre-Dame des Neiges i Ardèche i sydöstra Frankrike, undgår att läggas ner – och blir i stället ett kloster för nunnor.

Det högt belägna trappistklostret, där en ung Charles de Foucauld under namnet broder Marie-Albéric tillbringade en del av sitt novitiat, innan han fick tillstånd att bege sig till ett kloster i Syrien, har länge tampats med ett sviktande antal munkar. Runt jul i fjol kungjordes att klostret, vars namn betyder Vår Fru av snön, efter 172 år skulle läggas ner, då de allt äldre tiotalet kvarvarande bröderna inte längre förmådde driva verksamheten.

Men nu ser klostret ut att kunna räddas. Det planeras att en grupp på åtta cistercienssystrar från klostret S:ta Maria av Boulaur i sydvästra Frankrike under hösten ska börja flytta in för att så småningom återöppna klostrets gästhem. Deras moderkloster har vuxit kraftigt och omfattar i dag trettiotalet systrar med en medelålder på fyrtiofem år, och de har bedömt att tiden därför var mogen att dela kommuniteten.

Det enda som återstår är godkännandet av både brödernas och systrarnas generalkapitel, som möts i höst, och systrarna själva säger i media att de ser fram med stor förväntan på det nya kapitlet i klostrets historia.

(National Catholic Register)