Påven twittrar om ursprungsfolken

På tisdagen påminde påve Fanciskus i en tweet om FN-dagen för Ursprungsfolken, som syftar till att medvetengöra om ”vad vi är skyldiga dem på grund av vår rovdrift av deras land och kolonialisering”.

”Hur värdefull känslan av förtrogenhet och gemenskap är, som är så äkta hos de indigena folken! Och hur viktigt det är att vårda bandet mellan ung och gammal och bevara ett friskt och harmoniskt förhållande till hela skapelsen!”, skriver påven.

Han riktar sig till de miljontals människor som tillhör världens indigena befolkning, som bebor nästan en fjärdedel av jordens yta. De flesta ”vårdar och beskyddar skapelsen”, heter det i påvens tweet, men är ändå mer än andra utsatta för klimatförändring och människors exploatering.

I sin tweet tar påven därmed upp några av de tankar som han uttryckt under sin ”botgöringsvallfärd till de indigena folken i Kanada, som varit utsatta för koloniseringens effekter.

(Vatican news)