Kyrkan på Taiwan hoppas på avspänning

Pater Otfried Chan, sekreterare vid biskopskonferensen på Taiwan, är oroad över de aktuella spänningarna i relationerna med Folkrepubliken Kina. Han kommenterar situationen i en intervju med den katolska nyhetstjänsten SIR.

Efter den amerikanska politikern Nancy Pelosis besök på Taiwan nyligen, som Peking reagerat häftigt på, ”kommer relationerna mellan Kina och Taiwan inte längre att vara som förut”, säger pater Chan. Han uppmanar världssamhället, ”framför allt USA”, att engagera sig för avspänning de två länderna emellan.

Med tanke på Taiwans framtid konstaterar Chan att läget är bekymmersamt.

– Många unga på Taiwan gifter sig inte och vill inte ha barn. Födelsetalet är det lägsta i världen, befolkningen åldras i rasande takt. Äktenskap bryts snabbt isär.

Katolska kyrkan är den enda institution i landet som bryr sig ”om taiwanesernas bästa” och engagerar sig för livet och äktenskapet mellan man och hustru.

– Om kyrkans budskap blir hört, kan man hoppas på en bättre framtid, säger pater Chan.

(Vatican News)