Sydafrikas biskopar oroade över gapet mellan fattig och rik

Caritas-medarbetare förbereder hjälp till familjer som drabbats av översvämningar i området kring Mthatha i östra Sydafrika.

Södra Afrikas katolska biskopskonferens (SACBC) är oroad över Sydafrikas ekonomiska politik och att många hushåll hamnar i skuld och djup fattigdom. I sitt senaste dokument om fattigdomsutbredning uppmärksammar biskopen av Umtata och SACBC:s ordförande Sithembele Anton Sipuka utvecklingen. Fattigdom, ojämlikhet och arbetslöshet är de främsta utmaningarna. Nu tillkommer effekterna av Covid19-pandemin.

”Vi är särskilt oroade av den stora skillnaden mellan stad och land, som har lett till att de fattiga på landet utestängs från att ha del i landets ekonomi. De är försummade när det gäller utbildning, fungerande organisation och offentliga och privata investeringar.

De unga på landet har svårt att få arbete när landsbygdsekonomin baseras bara på gruvbrytning, tillverkning och jordbruk, som präglas av ökande automatisering och ett exploaterande anställningssystem”, skriver biskoparna.

”Därför kräver vi att regeringen investerar mer i att skapa lönsamma och hållbara ekonomiska förhållanden på landet, med självförsörjande lokala företag som skapar arbetstillfällen för de unga, inklusive sådana som behöver kvalificerad arbetskraft.”

(Vatican News)