Ukraina: ”Vi kan ju inte sörja hela tiden!”

Varje år anordnar oblatorden en flera dagars ungdomsfestival nära den ukrainska staden Vinnytsja. Trots kriget har festivalen ägt rum även i år. Ett sjuttiotal unga deltog med bön, musik och informationsevenemang.

– Några frågade oss hur man kan organisera något sådant i krig, säger pater Krzysztof Machelski OMI i en intervju i Vatikanradion. Man kan inte sörja oavbrutet. Det behövs avlastning som paus i det normala livet. De unga är glada när de kan träffas, festivalen var viktig för dem, det såg man på dem. Många deltog i kvällsbönen. Några gick till bikt. Till och med flyktingarna vi har hos oss tyckte om det.

Även en workshop om stresshantering i krig ingick i år i programmet, lett av en psykolog. ”Det var absolut nödvändigt”, anser pater Machelsi. Även ett föredrag med diskussion om kärlek, sexualitet och äktenskap stod på programmet. Konserten sista dagen fick dock avbrytas när flyglarmet plötsligen gick. För bara en månad sedan träffades Vinnytsja av ryska raketer som dödade omkring tjugo människor.

(Vatican News)