Hungerstrejk för minoriteter i Pakistan

På ”Minoriteternas dag” i Pakistan den 12 augusti markerade kristna genom krav på personval av parlamentsledamöter som själva tillhör minoriteten. Syftet var att få stopp på tvångskonversioner till islam av flickor och missbruk av anti-blasfemilagen.

”Toleransrörelsen” höll en hungerstrejk framför Punjabs provinsparlament i Lahore som protest mot det starkt begränsade urvalet företrädare från minoriteter i parlamentet. Endast trettiotre platser i provinsparlamenten och fyra i Senaten är reserverade för de religiösa minoriteterna. Kyrkliga ledare pekar på anklagelser om hädelse, tvångskonversioner och angrepp på minoriteternas bönerum som de främsta hoten mot religiösa minoriteter i den Islamiska Republiken Pakistan.