Ukrainas storärkebiskop förfärad över kärnkraftsattacken

Den grekisk-katolske storärkebiskopen av Kiev, Svjatoslav Schevtjuk, är förfärad över krigshändelserna kring kärnkraftverket Zaporisjtsja. Han tackar den Internationella Atomenergimyndigheten IAEA:s ansträngningar för att avmilitarisera området runt anläggningen.

I sitt dagliga videoanförande från Kiev noterade storärkebiskopen orden från en rysk ansvarshavare att ”Zaporisjtsja antingen blir ryskt eller förvandlas till en radioaktiv öken”, och betecknade det ryska agerandet som ”nukleär terrorism”. Han var chockad att ”Rysslands representanter inte bara erkände att Ryssland har militariserat kärnkraftverket utan att Ryssland till och med vägrar att dra bort sina trupper ur området”.

Han betonade också att kärnkraftverket beskjutits fyra gånger på en dag – oklart från vilken sida.

(Vatican News)