Utställning om martyrbiskop i Estland

En utställning om ärkebiskop Eduard Profittlich S.J., apostolisk administrator i Estland och död i sovjetisk fångenskap 1942, öppnades den 8 augusti i estniska utrikesministeriet i Tallinn, efter en turné på fyra platser i landet.

Född i Sydtyskland blev Profittlich jesuit i Holland vid 23 års ålder och utnämnd av Pius XI till apostolisk administrator i Estland. Han umgicks med ledande personligheter i de baltiska länderna samtidigt som han var ödmjuk och tillbakadragen. 1935 valde han att bli estnisk medborgare. 1936 vigdes han till ärkebiskop. Trots möjligheten att fly, valde han att stanna kvar i Estland under den sovjetiska invasionen 1940. Han arresterades året därpå och deporterades till Kirov, 950 km från Moskva. Här dog han i fängelset 1942.

Utställningen till 80-årsminnet av hans martyrium och i samband med hans pågående saligförklaringsprocess skall också påminna om att det är drygt hundra år sedan Estland erkändes av Heliga stolen, de facto 1919 och de iure 1921. Bakom utställningen står tyska biståndsorganisationerna Renovabis och Bonifatiusverk.