Älskad vägvisare till klassisk kristendom: metropoliten Kallistos Ware död

Metropoliten Kallistos (Timothy) Ware av Diokleia har gått bort i London den 24 augusti i en ålder av åttiosju år, efter ett liv fyllt av gudstjänst och liturgi, teologisk forskning och undervisning, dialog och andlig vägledning. 

Otaliga västerlänningar har upptäckt den klassiska kristendomen i dess ortodoxa form genom Kallistos Ware och hans böcker, framför allt The Orthodox Way (1979; Den ortodoxa vägen, 1993) och The Orthodox Church (1963). Med sitt lättillgängliga sätt att förmedla klassisk kristen tro, ge en aning om den oändlige Guden, ”helt annorlunda” och på samma gång vår allra närmaste, och Gudssonen som blev vår broder, gav han alla som hittade till honom en upplevelse av äkta, varm och djup spiritualitet. För honom var den kristna kyrkan ”vägen” – samma namn som hos de allra första kristna (Apg. 19:23).

Timothy Ware föddes 1934 i en anglikansk familj i England. Som tjugofemåring konverterade han till ortodoxin och vigdes 1966 till präst i det Ekumeniska patriarkatet av Konstantinopel. Han verkade som församlingspräst i Oxford och professor vid stadens universitet. 1982 blev han biskopsvigd och 2007 ”metropolit av stiftet Diokleia i Frygien”.

Hans efterlämnar många andliga barn som sörjer honom och samtidigt är tacksamma för den vägledning han gett dem. Också många katoliker uppskattar honom som en framstående lärare och vägvisare in i klassisk kristendom och en engagerad partner i den ekumeniska dialogen.

Kaj Engelhart