Tjugo nya kardinaler kreerade

De nya kardinalerna i samtal med påve Franciskus och påve emeritus Benedikt XVI. Foto: Vatican News

Vid ett konsistorium i lördags upphöjde påve Franciskus tjugo nya kardinaler. Efter den högtidliga ceremonin besökte de nya kardinalerna påve emeritus Benedikt XVI.

Av de tjugo nya kardinalerna var alla utom en närvarande vid ceremonin i lördags: biskop Richard Kuuia Baawobr från Ghana blev kort efter ankomsten till Rom i fredags inlagd på sjukhus på grund av en hjärtåkomma, men blev lika fullt upphöjd till kardinal på lördagen, trots sin frånvaro.

Pågående möte för alla kardinaler

I dag måndag har ett två dagar långt möte mellan påven Franciskus och samtliga kardinaler, däribland biskop Anders Arborelius, påbörjats. Det handlar om det så kallade extraordinarie konsistoriet, som påven för andra gången under sitt pontifikat kallat till, för att bland annat reflektera över den nya apostoliska konstitutionen Praedicate evangelium, som reglerar Vatikanens förvaltning.

Kardinalskollegiet består nu av 227 kardinaler, av vilka hundra är över åttio år och därmed varken får välja påve eller själva bli valda. Åtta av de nya kardinalerna kommer från Europa, sex från Asien, två från Afrika, en från Nordamerika och fyra från Central- och Latinamerika. Bland de nya kardinalerna återfinns bland annat Arthur Roche, prefekt vid dikasteriet för gudstjänstliv och sakramentsförvaltning, samt ärkebiskopen av Hyderabad, Anthony Poola, som är den förste kardinalen som tillhör den marginaliserade folkgruppen daliterna, en bakgrund han delar med två tredjedelar av landets arton miljoner katoliker.

Italienaren Giorgio Marengo är med sina fytioåtta år den yngste i hela kardinalskretsen. Han är sedan 2020 apostolisk prefekt i Ulan Bator i Mongoliet, där det endast funnits katolsk närvaro sedan 1992, och som har åtta katolska församlingar med knappt femtonhundra döpta.

Avsade sig utnämningen

På påvens lista av nya kardinaler fanns när namnen kungjordes även biskopen emeritus av Gent i Belgien, Lucan Van Looy. Han anmodade dock påven om att inte bli upphöjd till kardinal, eftersom han menade att det skulle kunna vara stötande för dem som fallit offer för sexuella övergrepp inom kyrkan i hans stift under hans tid som biskop, och påven godkände hans anmodan.

Efter de nya utnämningarna är fördelningen bland kardinalerna drygt hundra från Europa, sextio från Amerika, trettio från Asien, tjugosju från Afrika och fem från Oceanien. Sextiotvå procent av alla kardinaler har utsetts av påve Franciskus.

(Vatican News, Aleteia, National Catholic Register, Crux)