Den första rättigheten – Frihet till religion, frihet från religion

Jacob Rudenstrand, Timbro förlag, 2022

Som troende som försöker leva enligt sin religion kan man undra varför något som är så positivt som att tro på Gud är så negativt laddat i den offentliga debatten. En negativ syn som blev verklighet när det blev nästan omöjligt att delta i någon gudstjänst under pandemin, medan butiker fick vara öppna. Det verkar som att många inte förstår vad religionsfrihet innebär. Därför är denna bok välkommen.

Den första delen ger oss en överblick över religionsfriheten i världen. Religionsfriheten hotas. Flera drivkrafter och motiv ligger bakom detta. Västvärlden ignorerar när de kristna förföljs. Många terrordåd sker när de kristna samlas vid högtider. Sveriges utrikespolitik om religionsfrihet är också relativt modest. Den svenska regeringen vägrade att erkänna folkmordet som terrorsekten IS gjorde på yazidier och kristna i Irak. Hädelselagar, som finns i sin striktare form i Pakistan, är också ett hot mot religionsfriheten. Delen avslutas med islamismen och islamofobi.

Den andra delen är kortare och handlar om religionsfriheten i historien. Den börjar med att utreda om ursprunget är i Upplysningen eller om det är ett apostoliskt arv, sedan läser vi om Tertullianus uppmaning till religiös tolerans, som utvecklades senare av John Locke och Thomas Jefferson. Jämlikheten finns tack vare kristendomen. Slutligen läser vi om hur, efter århundraden av påtvingad lutherdom, Sverige fick religionsfrihet så sent som 1951.

Den sista delen riktar sig mot religionsfriheten i Sverige, där statsbidraget till trossamfunden kan bli ett styrmedel under kravet om ”demokratiska värderingar”, där den före detta statskyrkan numera är en plats för politisk opinionsbildning, där friktioner kan uppstå mellan yttrandefrihet och minoriteternas värderingar, där myndighetsanställda kan bli teologiexperter för att bedöma om en asylsökandes konversion till kristendom är äkta, där det finns en dragkamp mellan det sekulära samhället och det pluralistiska, där det som accepteras i alla demokratiska länder, nämligen konfessionella friskolor, ses som problematiskt, där den demokratiska debatten är begränsad. Mer generellt finns en konflikt mellan de nya progressiva- och de religiösa idéerna. Delen avslutas genom att visa att liberalismen blir mer och mer intolerant mot religion.

Boken ger en bra överblick över läget, den är lättläst och har många referenser. Den är kanske för centrerad kring de kristna, men det är nödvändigt eftersom det brukar vara så tyst om det. Den visar hur kristendomen byggde våra moderna rättigheter och att det är bra att religionen har utrymme att uttrycka sig. Den är aktuell eftersom regeringen vill förbjuda de konfessionella friskolorna och styra de olika samfunden med hjälp av statsbidraget. Det jag saknar är en mer utvecklad andra del.

Vi får hoppas att boken inte ignoreras och, om den inte startar en debatt kring hur religionsfrihet tillämpas, att den ändå hjälper till att förstå hur viktig religionsfrihet är.

Mickaël Graf