Pilgrimens karta – att tänka kristet i ett sekulärt samhälle

Magnus Malm, Argument förlag, 2022

Det sägs ibland att vissa författare skriver samma bok om och om igen. Kanske är det inte helt sant när det gäller Magnus Malm men den som läst exempelvis Vägvisare eller Fotspår i glastrappan kommer att känna igen ett och annat därifrån. Detta är inte menat som negativ kritik; tvärtom skapas på så vis en känsla av att Malm vägleder den hängivne läsaren allt djupare in i trons fascinerande värld.

En käpphäst för Malm är kampen mot gnosticism och världsfrånvänd, dualistisk andlighet i alla dess former. Han driver tesen att äkta kristendom berör det vardagliga och kroppsliga liv vi lever här och nu eftersom Jesus både är sann Gud och sann människa. En andlighet som ”hjälper” människan att fly bort från världen är farlig eftersom den frestar oss att se skapelsen som ond och göra tron till ett privat projekt. Gud bör alltid vara utgångspunkten för ett annat sätt att leva här och nu. Gemenskapen med Gud ska påverka allt vi är och gör. Ett exempel från boken: När vi bygger och inreder våra hem, har vi då Gud i centrum eller är det ett självupptaget bygge där fokus ligger på jämförelser med trendiga magasin, med grannar och släktingar? En liten testfråga från författaren: Bygger vi vårt hus med Gud eller är det vårt eget projekt?

En katolsk läsekrets kommer säkert att glädjas åt de många referenserna till personer från våra led: Irenaeus, Athanasios, J.R.R. Tolkien och Thomas Merton citeras och kommenteras flitigt. Malm har även denna gång lyckats skriva en bok som är allmänkristen i ordets bästa bemärkelse. Oavsett fromhet och samfundstillhörighet kan nog alla som har ett öppet sinne bli välsignade och utmanade av denna bok. Här finns nämligen något djupt profetiskt. Samtidigt är det inte bara gnäll över allt som är fel med Sverige och vår svenska kristenhet utan även många ord som skänker ljus, glädje och liv.

Daniel Berg