Dramatisk ökning av anti-katolska hatbrott i Kanada

Foto: Wikimedia Commons

Nya siffror visar att antalet rapporterade hatbrott mot katolska kyrkan ökade med 260 procent under förra året.

Den federala myndigheten Statistics Canadas senaste siffror visar att ökningen av antalet hatbrott mot katolska kyrkan var tio gånger större än för alla hatbrott sammanvägda. Antalet polisanmälda hatbrott i stort ökade med 27 procent under fjolåret i landet, medan religiöst motiverade hatbrott ökade med 67 procent. Hatbrott mot färgade personer utgjorde den största andelen, medan hatbrott mot judiska mål var den vanligast förekommande typen av religiösa hatbrott.

Statistics Canada anger ingen orsak till ökningen av hatbrott mot katolska kyrkan, men i samband med att de övergrepp som förekommit på bland annat katolska institutioner mot barn som tillhörde ursprungsbefolkningen kom till allmänhetens kännedom sommaren 2021, skedde ett stort antal fall av vandalism, mordbränder och hot mot katolska byggnader och institutioner.

Canadian Catholic News