Hur kunde det gå så här långt? En essä om trumpismen och den nya högerkristendomen

Pekka Mellergård, Spricka förlag, 2022

Ibland kan en boktitel vara det som avgör om man satsar på en tankens utfärd – trots gedigen notapparat och ifrågasättande stil i ett kontroversiellt ämne. Detta är en text ”som kräver sitt” och har tuggmotstånd men är mycket läsvärd.

Utgångspunkten är amerikanska evangelikala förhållanden med utblickar – bland annat åt Sverige. Med god anledning, eftersom lite av detta kan återfinnas i delar av svensk kristenhet.

Den här världen är Mellergård insatt i som tidigare rektor för Örebro Teologiska Högskola och Enskilda Högskolan i Stockholm och själv vetenskapligt skolad. En viss inblick i väckelsekristna sammanhang förutsätts och författaren har ett livslångt eget frikyrkligt engagemang.

Först sker en nödvändig definition av uttrycket ”evangelikal”. Vi lotsas därefter förbi apokalyptikens riskabla irrgångar, konspirationsteoretiskt tänkande, kända kontroverser om Heliga landet/kristen sionism och annat.

Detta kryddas med kyrkohistoriska referenser från kyrkofäder, religionsfilosofer och inflytelserika skribenter – i allt en lång förhistoria. Den som vill veta mer har nytta av de drygt sex hundra referenserna.

En brist är avsaknaden av beskrivning av mångfalden av amerikansk kyrklighet, vilket inte heller alltid stått klar för väckelsekristna svenska kusiner eller dåligt pålästa. En annan svårighet är att politikens höger-vänsterskala inte kan överföras till religionernas värld. Men i just denna bok lyckas man ändå definiera vad man menar.

Finns det något ”katolskt” i denna debattbok? Ja faktiskt. Man skymtar till exempel kardinal Newmans bror, några kända teologer, en referens om Lapporörelsen (från tidskriften Credo 1931), och att boken avslutas med en bön som någon ledande franciskan lär ha formulerat.

Bengt Säfsten