Schweizergardet expanderar

Världens minsta armé har de senaste åren fått allt svårare att fylla platserna. Nu har Schweizergardet för första gången anställt en presstalesman för att skapa bättre publicitet och i därigenom lättare att hitta lämpliga kandidater.

Påvliga Schweizergardet, direkt ansvariga för påvens säkerhet, kommer att utöka närvaron i Schweiz för att kunna ”skapa ett presskontor och en kontaktpunkt”. Man hoppas att genom ett mer aktivt PR-arbete kunna sprida information om schweizergardets arbete och komma bort från uppfattningen om att gardisterna syfte inte är så mycket mer än att ställa upp på selfies för Vatikanens turister. Den nya presschefen kommer att rapportera direkt till gardets kommendant, Christoph Graf.

Sedan påven 2018 beslöt att utöka antalet schweizergardister från dåvarande 110 till 135 har man i allt högre grad haft svårt att hitta lämpliga rekryter, som enligt bestämmelserna måste vara manliga schweiziska medborgare ”med oklanderlig bakgrund”, praktiserande katoliker, ogifta, mellan nitton och trettio år gamla och beredda att ta plats i gardet i minst tjugosex månader.

Nya gardister svärs varje år in den 6 maj, till minne av skövlingen av Rom 1527 då hundrafyrtiosju gardister förlorade livet för att försvara påven Clemens VII. Bara fyrtiotvå gardister överlevde, och datumet tjänar att påminna nya rekryter att vara beredda på att förlora livet, efter de svurit eden att skydda och tjäna påven.

Crux