Filippo Neri – Glädjens apostel

Paul Türks (översättning Håkan Hammarén), Catholica, 2022

Det är en stor glädje att Catholica förlag, som förtjänstfullt gett ut så mycket katolsk litteratur under årens lopp, nu vidgar repertoaren med denna biografi över det stora florentinska helgonet, ­Filippo Neri, som kom att bli kallad Roms andra apostel. Vägen dit, från barndomens Florens, till helgonets liv och verk i Rom, får man följa i boken av Paul Türks.

Boken är verkligen skriven i Filippo Neris anda, präglad av enkelhet och direkthet, såsom Filippo uppmuntrade sina lärjungar att undervisa och predika. De tjugotre kapitlen är korta men lyckas ändå förmedla en nyanserad bild. Då varje helgon är både tidlöst såväl som präglat av sin tid, får vi oss en bild av kyrkan under 1500-talet, hennes styrka och svårigheter, liksom staden Rom, med dess alla intriger. Inte en liten uppgift. När man läser om hur Filippos bestående livsverk, Oratoriet, tar form och växer till sig, genom svåra motgångar på grund av avundsjuka och missförstånd, men trots det når till sin fulla mognad med egen kyrka och hus mitt i Rom, kan åtminstone undertecknad inte göra annat än att förundras över Guds vägar och be om nåden att denna möjlighet för ett filippinskt apostolat ska få växa till sig en dag i Sverige.

Verket skrevs först till 400-årsjubileet av Filippos himmelska födelsedag 1995, men har nu utökats och uppdaterats av författaren. Det är försett med en litteraturlista till fördjupning. Kanske skulle jag själv ha önskat att man särskiljt de fina fotnoterna så att det framgår tydligt när de är författarens respektive översättarens, och lite mer korrekturläsning skulle inte ha skadat. Dessa två kommentarer fråntar på intet sätt rekommendationen att ta sig an boken snarast, samt uppmuntran även till icke-katoliker som också de kan få stor behållning i mötet med Glädjens profet.

F. Tobias Unnerstål

%d bloggare gillar detta: