Påven sörjer drottning Elizabeth

Foto: Wikimedia Commons

Påve Franciskus sände i går sina kondoleanser i ett telegram till kung Charles:

”Jag är djupt ledsen över nyheten om Hennes Majestät Drottning Elizabeth II:s död, och jag uttrycker hjärtliga kondoleanser till Ers Majestät, kungafamiljen, folket i Storbritannien och i samväldet.

Jag enar mig med alla dem som sörjer och ber för den avlidna drottningens eviga vila och hyllar hennes liv av outtröttlig tjänst för nationens och samväldets bästa, hennes exempel på hängivenhet till plikten, hennes fasta vittnesbörd om tro på Jesus Kristus och fasta hopp i hans löften.

Jag anförtror hennes ädla själ åt vår himmelske Faders barmhärtiga godhet och jag försäkrar Ers Majestät om mina böner om att Gud allsmäktig kommer att stödja er med sin orubbliga nåd när ni nu tar på er era höga ansvar som kung. Jag ber om ett överflöd av gudomliga välsignelser över er och alla dem som vårdar minnet av er avlidna mor som ett löfte om tröst och styrka i Herren.”

Vatican News