Pedro Claver   (9 september)

Mänskliga rättigheters tillskyndare. På San Pedro Clavers torg i den gamla delen av Cartagena har Colombias parlament låtit resa en staty av landets skyddshelgon. Dessutom har man gjort den 9 september till nationell dag för mänskliga rättigheter.

Under sin resa till Kanada i sommar satte påve Franciskus fokus på den europeiska kolonialismens mörka historia, som till viss del har varit understödd av kyrkan. Därför är det också viktigt att komma ihåg vad kyrkan gjort för att motverka kolonialiseringens otäcka följder, många gånger i form av enskilda personer som haft Jesus själv som föredöme i att möta varje enskild medmänniska med kärlek. En av dessa var Pedro Claver.

Pedro Claver var ursprungligen från Katalonien och föddes 1580. Sjuttio år tidigare hade kung Ferdinand ii av ­Aragonien initierat den ökända slavhandeln genom att beordra att tvåhundrafemtio afrikanska slavar skulle skeppas från Lissabon till de spanska områdena i Nya världen. Människohandeln tog snabbt fart och det etablerades handelslinjer mellan Afrika och Nya världen som gav enorm vinstutdelning för slavhandlarna. Framför allt var det för arbete i guld- och silvergruvorna som man önskade afrikansk arbetskraft.

Som tjugoåring anslöt sig Pedro till Jesuitorden och under sin studietid hamnade han i Palma på Mallorca. Där lärde han känna lekmannajesuiten ­Alfonso Rodriguez, som hade en märklig förmåga att göra intryck på människor. Alfonso var övertygad om att Guds plan för Pedro var att bege sig till Nya världen och manade honom ivrigt att acceptera kallelsen. Uppmaningen föll i god jord och Pedro anmälde sig frivilligt som missionär och sändes till nuvarande Colombia och han anlände till hamnstaden Cartagena 1610.

Under de följande åren, under vilka han fortsatte sina studier för att vigas till präst, kunde han på nära håll se vilka fruktansvärda livsvillkor de afrikanska slavarna levde under. Trots att slaveri fördömdes av påven Paulus III redan 1537 och av påven Urban VIII hundra år senare blomstrade slavhandeln. Omkring tio tusen slavar anlände varje år till Cartagena från Västafrika och fraktades under så fruktansvärda förhållanden över Atlanten att omkring en tredjedel dog under färden.

Undervisade med bilder

Den som tog sig an den unge Pedro var jesuitmissionären Alonso de Sandoval, som hade vigt sitt liv till att tjäna de afrikanska slavarna. Han sökte upp dem där de arbetade och hade lärt sig att tala deras språk. Pedro var ivrig att följa i Alonsos fotspår och sökte sig därför ner till hamnen i Cartagena när slavskeppen anlände från Afrika. Misären som mötte honom är svår att föreställa sig. I överfulla lastrum låg undernärda, sjuka och döda människor packade, efter en helvetisk resa över havet som hade varat i ungefär två månader. Pedro gjorde vad han kunde för att sköta om de sårade och när de hade transporterats till slavmarknaden kom han regelbundet med mediciner, mat och citroner (mot skörbjugg). Med hjälp av bilder och tolkar försökte han ge dem instruktioner.

Den delen av året när inga slavskepp anlände begav sig Pedro ut i landet och sökte upp slavarna på plantagerna för att trösta och undervisa dem. Så ofta han kunde valde han att sova hos dem i barackerna och han predikade för dem om Kristus, ofta med hjälp av bilder. Man har uppskattat antalet döpta av Pedro, under hans fyrtioåriga missionstjänst, till omkring trehundra tusen personer och att han varje år gav bikt till omkring fem tusen slavar. Samtidigt bevakade han slavarnas mänskliga och kristliga rättigheter och arbetade metodiskt för att förbättra deras levnadsvillkor, vilket han till viss del lyckades med.

Colombias skyddshelgon

Mot slutet av sitt liv blev han sjuk och sängliggandes i fyra år, mer eller mindre bortglömd. Han sköttes av en frigiven slav som hans superior hade hyrt åt honom men han blev hjärtlöst behandlad av sin skötare, vilket han dock aldrig klagade över. Den 8 september 1654 dog Pedro Claver och först då kom människorna i Cartagena ihåg honom och vallfärdade till hans dödsbädd.

Många under är förknippade med Pedro Claver och flera oförklarliga helanden skedde redan under hans livstid. Kyrkan saligförklarade honom 1850 och han blev kanoniserad 1888. Han ligger begravd i Iglesia de San Pedro Claver i Cartagena och till hans minne har man i Colombia beslutat att göra den 9 september till nationell dag för mänskliga rättigheter.

Mattias Lindström