Mondonville: Grand Motets

Choeur & Orchestre Marguerite Louise, dir. Gaétan Jarry, Chateau de Versailles (CVS063)

Något av det bästa i fransk religiös musik är traditionen med Grands Motets, kompositioner över teman ur Psaltaren eller hela psaltarpsalmer. Det börjar under Jean Baptiste Lully, Ludvig XIV:s dansmästare och hovkompositör i mitten av 1600-talet, fortsätter sedan med den oövervinnelige Michel Richard de Lalande, som för konceptet till sin höjdpunkt, och slutar med pompa och ståt under Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville, död 1772.

Vi rör oss alltså i barockens värld, med dess sinne för storslagna målningar i musik, som låter de bibliska landskapen framträda i samma färgprakt och ljuseffekter som det samtida måleriet. Avnämaren är förstås i första hand kungen och hovet, främst då Ludvig XIV, som i sin slottskyrka i Versailles avnjuter hovkompositörernas möda att behaga det kungliga örat och majestätets religiösa känsla.

Om Lalande är stormästaren i repertoaren, med motetter som kräver solister, kör och stor orkester, är Mondonville den siste exponenten som avslutar genren med all tänkbar prakt.

Ett par av hans Grands Motets finns nyligen inspelade i slottskyrkan i Versailles med dess ljuvliga akustik. Vi är i barockens slutskede, med ena foten i Upplysningstiden, och respekten för det sakrala har möjligen gett vika en aning för det teatraliska i operans värld, med målande effekter i rytm och melodi. I motetten In exitu Israel hör man Röda havets vågor storma kring det vandrande Gudsfolket. Och en värdigt skridande majestätisk aria skildrar bergen och höjderna som bävar inför den gudomlige Härskarens ingripande.

Inspelningen är mästerligt gjord av ensemblen Choeur & Orchestre Marguerite Louise (efter en berömd 1700-talssångerska) under Gaétan Jarry. Så livfullt och mustigt är 1700-talet!

Kaj Engelhart