Amsterdams stift: sextio procent av kyrkorna stängda inom fem år

Biskop Johannes Hendriks. Foto: Haarlem-Amsterdams stift

Det katolska stiftet Haarlem-Amsterdam kungjorde nyligen, att man räknar med att behöva stänga ner sextio procent av stiftets kyrkor på grund av kraftigt färre mässdeltagare och frivilliga krafter, vilket lett till försämrade ekonomiska förutsättningar.    

Det var stiftets biskop Johannes Hendriks, som på ett möte för stiftsanställda i september meddelade de dystra framtidsutsikterna. Hendriks, som varit stiftet biskop sedan 2020, sade enligt nyhetsportalen The Pillar att ”det är tydligt att coronapandemin accelererade den krympningsfas vi redan befann oss i: trogna mässdeltagare i hög ålder har blivit ännu äldre och har i vissa fall helt slutat gå i kyrkan, andra har blivit vana vid söndagar utan mässa, volontärer har slutat, och körer har lagt ner.”

Mässdeltagandet i stiftet har sedan 2013 fallit med mer än hälften. Generalvikarie msgr. Bart Putter säger till The Pillar att endast tre procent av stiftets katoliker går i kyrkan i dag, jämfört med åttio procent på 1950-talet. Stiftet planerar därför att stänga ner nittionio av de hundrasextiofyra kyrkorna inom fem år. Dessutom planeras att ytterligare trettiosju kyrkor ska stängas inom fem-tio år, vilket kommer att betyda att stiftet på längre sikt endast kommer att inneha tjugoåtta kyrkor, det vill säga under en av fem av dagens kyrkor.

Hoppas på centralkyrkor

Enligt msgr. Bart Putter har det ännu inte bestämts exakt vilka kyrkor som kommer att stänga.

– Vi hoppas att man lokalt ska kunna komma överens om tjugoåtta ”centralkyrkor”, där vi hoppas kunna skapa aktiva platser för evangelisering. Vi hoppas att församlingspräster och församlingsråd ska kunna realisera detta.

Drygt en femtedel av Nederländernas befolkning på arton miljoner är katoliker, vilket är en halvering sedan 1970-talet, då runt fyrtio procent uppgav sig tillhöra katolska kyrkan.

(The Pillar)