Europadomstolen fäller Belgien för dödshjälp

Tom Mortier. Foto: Alliance Defending Freedom

Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter kungjorde i går att domstolen funnit att Belgien inte tillräckligt noga utrett ett fall av dödshjälp, då en kvinna fick dödshjälp utan att hennes barn visste något.

Den då sextiofyraåriga Godelieva de Troyer fick dödshjälp 2012 på grund av en ”obotlig” depression, som hon hade lidit av under hela sitt vuxna liv. Hon hade kontaktat en ledande dödshjälpsförespråkare, som gick med på att ge henne dödshjälp, trots att han själv var onkolog. Den psykiater, som hade behandlat henne i över tjugo år, menade inte att hon uppfyllde kraven för dödshjälp, då hon fysiskt var helt frisk.

Hennes son Tom Mortier, som inte hade haft någon aning om sin mammas planer, fick i ett telefonsamtal från sjukhuset kort därefter veta att mamman hade tagit livet av sig, och ombads komma och hämta hennes tillhörigheter. Han har sedan dess kämpat för att andra inte ska utsättas för att närstående tar livet av sig genom dödshjälp, utan att de underrättas innan.

Upprättelse

I det banbrytande rättsfallet fann Europadomstolen att Belgien brutit mot artikel två i Europakonventionen om skydd för mänskliga rättigheter, som gäller allas rätt till liv, genom att landets federala dödshjälpskommission inte tillräckligt utrett fallet efteråt. Man fann även att den efterföljande brottsundersökningen, som initierats av Tom Mortier, hade fördröjts onödigt länge. Europadomstolen fann dock inte, att någon överträdelse av själva lagen om dödshjälp hade gjorts i det aktuella fallet.

Juristen Robert Clarke från Alliance Defending Freddom, som gav juridiskt stöd till Tom Mortier under rättegången, är glad över domen, men pekar på att den blottar bristerna i Belgiens dödshjälpslag.

– I verkligheten finns det ju inga riktlinjer som garanterar säkerheten, och som kan minska farorna för missbruk när dödshjälp väl legaliserats. Inget kan få tillbaka Toms mamma, men vi hoppas att detta domslut kan ge Tom någon form för upprättelse.

Själv hoppas Tom Mortier att domen leder till att fler ska förstå vad dödshjälp innebär.

– Det hör blir slutet på ett fruktansvärt kapitel, och medan inget att kan lindra smärtan över att förlora min mamma, så hoppas jag att domstolens beslut, om att rätten till liv överträddes, öppnar världens ögon för den oerhörda skada som dödshjälp leder till. Inte bara för människor i sårbara situationer som överväger att ta sitt liv, utan även för deras familjer och – i längden – för hela samhället.

(Catholic News Agency, Alliance Defending Freedom)

Hör Tom Mortier berätta om vad som hände hans mamma: