The Letter – A Message For Our Earth

Dokumentär. Producent: Laudato Si’ Movement, Off the Fence.
YouTube Originals, 2022

Som ytterligare en ring på vattnet efter påvens encyklika Laudato Si’ har rörelsen med samma namn bidragit till att producera denna mycket gripande dokumentärfilm. Den är gratis att se på kanalen YouTube Originals och än så länge textad på engelska, franska, italienska portugisiska och spanska. Vi får följa sex personer som bjuds in till Vatikanen för att möta påve Franciskus och samtala om hur klimatkrisen påverkar deras liv. De representerar var och en olika grupper ur mänskligheten: en fattig ung man från Senegal, en stamhövding från Amazonas, en tonårsflicka och klimataktivist från Indien, två marinbiologer från Hawaii och ordföranden för Laudato Si’ Movement. Deras gemensamma nämnare är ett brinnande engagemang för förändring inför hotet från klimatkrisen, med både lokalt och globalt perspektiv.

Klimatförändringarna blir verkliga på ett känslomässigt plan när man, som i denna dokumentär, får del av människors berättelser om hur deras livsvillkor har förändrats av både klimatkrisen och orsakerna till den. För någon ur urbefolkningen i Amazonas kan det innebära hot om att bli mördad av skogsskövlare, för en fattig senegales kan det leda till döden på Medelhavet efter en desperat flykt mot ett ihåligt hopp.

Kardinal Cantalamessa, påvens personlige predikant, påpekar något viktigt i sin reflexion kring hur helige Franciskus är vår förebild i omsorgen om moder Jord och hela skapelsen: Vi behöver en transcendent upplevelse av skapelsen för att vi ska höra dess rop på hjälp ur den nöd den befinner sig i; det räcker inte med torra fakta i vetenskapliga rapporter. Just detta delar alla troende människor oavsett religion, men även icke-troende och agnostiker kan gripas av vördnad inför skapelsen.

Därför var det så viktigt att påve Franciskus iklädde sig rollen som samlande kraft för klimatengagemanget när han författade Laudato Si’. Med sitt brev till hela mänskligheten, som han beskriver encyklikan, påminner han oss om att kampen för att rädda vår planet är större än oss själva. Det perspektivet hjälper oss, både till att våga drastiska åtgärder, vilket framför allt kräver politiska beslut, och till att förstå att även våra individuella små insatser för klimatet, till synes utan betydelse för helheten, är meningsfulla.

En sådan meningsfull insats kan vara att bidra till att fler ser denna mycket angelägna dokumentär.

Mattias Lindström