Stor ökning av antalet diakoner i Polen

Foto: www.diakonat.pl

Sedan det ständiga diakonatet infördes i Polen runt milennieskiftet har antalet ständiga diakoner ökat markant, och diakoner vigs nu i allt fler stift.

Som i många andra europeiska länder sjunker antalet prästkandidater i Polen – även om landet fortfarande har långt fler prästkandidater än jämförelsebara länder. Siffror från oktober 2021 visar att antalet nya seminarister det året var trehundrafemtiosex, vilket var tjugo procent färre än året innan och långt färre än de åttahundratjugoåtta, som påbörjade prästutbildningen 2012.

Antalet ständiga diakoner är dock starkt på uppgång. Så sent som 2019 fanns bara trettio diakoner i landet; nu är antalet tre gånger större. Fyra av landets åttiosju diakoner tillhör den ukrainsk-grekiska katolska kyrkan, och återstoden verkar inom den latinska riten.

(Notes from Poland, diakonat.pl)