Två italienare helgonförklaras i dag

Påve Franciskus helgonförklarar i dag två italienare, som bägge verkade i modern tid – en ordensgrundare och en som helt ägnade sitt liv åt sjukvård.

Giovanni Batista Scalabrini föddes 1839 i Como i norra Italien och vigdes till präst 1863. Endast trettiosex år gammal utsågs han till biskop av Piacenza och ägnade sig särskilt åt fattiga, äldre och sjuka samt åt att undervisa folket om kyrkans tro.

Scalabrini rördes djupt av massutvandringen från Italien till Nord- och Sydamerika och framför allt av den fattigdom migranter tvingades utstå. Han grundade Missionsbröderna och Missionssystrarna av sankt Carlo Borromeo för att de skulle kunna bistå migranterna, och publicerade ett stort antal skrifter om migration, som till dels var underlag för en migrationslag som röstades igenom i Italien 1901. Fyra år senare dog Scalabrini, som blev saligförklarad 1997 av påven Johannes Paulus II.

Artemide Zatti föddes 1880 och blev som sjuttonåring en av Italiens många migranter, när hans familj utvandrade till Argentina. Han sökte sig till ett prästseminarium som nittonåring, men när han tog hand om en ung präst som insjuknat i tuberkulos blev han själv svårt sjuk.

Han lovade då jungfru Maria att ägna resten av sitt liv åt sjuka om han skulle bli frisk, vilket han blev så småningom.

Han anslöt sig till salesianbröderna, blev operationssjukskötare och apotekare och fick som drygt trettioårig ansvar för regionens sjukhus, ett arbete han hade i fyrtio år tills han dog i levercancer 1951. Artemide Zatti saligförklarades 2002, också av Johannes Paulus II.

(Catholic News)

 

Följ helgonförklaringen, som börjar kl 10: