Caritas tvingas lägga ner i Algeriet

Efter sextio års verksamhet har Caritas i Algeriet tvingats lägga ner verksamheten, efter att landets regering dragit åt möjligheten för utländska och internationella organisationer att verka i landet.

“Den katolska kyrkan i Algeriet beklagar beskedet att all verksamhet som bedrivs av Caritas Algeriet fullständigt avslutas från och med 1 oktober, efter beslut från myndigheterna”, skrev katolska kyrkan i Algeriet nyligen i en kungörelse, underskriven av ärkebiskop emeritus Paul Desfarges och landets nuvarande ärkebiskopen Jean-Paul Vesco.

Anledningen som anges i kungörelsen, är att hjälporganisationen saknar rätt att få bedriva verksamhet, och att nedstängningen av Caritas bara är en av ett flertal tillslag mot liknande ”otillåtna organisationer”. Biskoparna avslutar sitt brev med att å katolska kyrkans vägnar ”tacka alla dem som, under åren och på olika sätt, har bidragit till att förverkliga arbetet med att tjäna de mest utsatta och det algeriska folket”.

Den katolska kyrkan i Alger har krympt dramatiskt sedan landet blev självständigt 1962, och beräknas nu omfatta runt fyrtiofem tusen troende, fördelade på fyra stift.

(Catholic News Agency)