Danmark lovar utreda tvångssterilisering av grönländska kvinnor

Foto: Wikimedia Commons

Efter att det tidigare i år framkommit att så många som hälften av Grönlands flickor och kvinnor i fertil ålder på 1960- och 70-talet ovetandes fått spiraler inopererade, lovar Danmarks regering nu att en utredning ska vara klar inom två år.

Tidigare i år chockerades omvärlden då det framkom, att en stor del av Grönlands kvinnor och unga tonårsflickor, även bland dem som gick i skolan i Danmark, under 1960- och 70-talet rutinmässigt utsattes för tvångssteriliserande ingrepp av danska läkare. De siffror man fått fram hittills pekar på att över hälften av öns kvinnor i fertil ålder fick spiral enbart mellan 1966 och 1970.

Nu får danska och grönländska experter fram till 1 oktober 2024 på sig att ta fram en noggrann utredning, som ska sträcka sig från 1960 fram till 1991, då Grönland övertog ansvaret för den egna hälso- och sjukvården. Särskilt ska man utreda de olika beslutsförloppen och hur tvångssteriliseringarna med spiral, och andra metoder, rent praktiskt gick till bland olika åldersgrupper.

– I detta arbete är berättelserna från de drabbade ett centralt redskap för att förstå vad som hände, och vilka konsekvenserna blivit för kvinnorna och deras familjer, säger Mimi Karlsen, Grönlands minister för barn, unga, familjer och hälsa, i ett uttalande på det danska socialdepartementets hemsida.

Enligt berättelser, som först kommit fram på senare år, sändes skolflickor till sjukhus klassvis för att få spiraler inopererade, utan att deras föräldrar fick någon information om vad som skett. Flickorna själva upplevde i hög grad ingreppet som så smärtsamt och skamligt, att de höll det hemligt för sina föräldrar.

(Berlingske, BBC)