Stor skillnad mellan svenska och utländska ungdomar vad gäller personlig tro

Foto: Wikimedia Commons

En ny undersökning om integration bland ungdomar i Sverige visar att ungdomar med svenska föräldrar skiljer sig markant, när det gäller synen på religion, från ungdomar som är födda utomlands eller har två utlandsfödda föräldrar. 

Bland ungdomar med utländsk bakgrund är det över sjuttio procent som ser religion som viktig. Motsvarande siffra bland ungdomar med svensk bakgrund är fjorton procent. Den stora skillnaden är en av slutsatserna i studien Integration bland unga – en mångkulturell generation växer upp, som Institutet för framtidsstudier gett ut i dagarna.

Författarna bakom studien framhåller att över var fjärde ungdom i Sverige i dag har utländsk bakgrund, det vill säga har två utlandsfödda föräldrar eller är själv född utanför Sverige. I studien har man följt femtusen unga genom tonårstiden och intervjuat dem om bland annat skola, fritiden, framtidsvisioner, attityder och sociala band. Bland annat framkommer att unga med utländsk bakgrund, tvärtemot vad många tror, är mycket optimistiska vad gäller framtiden och har höga ambitioner när det gäller utbildning och karriär. Integrationen när det gäller högre utbildning går också snabbt, men det är svårare när det gäller de sociala och kulturella dimensionerna, där inställning till den personliga tron, och andra värderingar, visar sig vara vattendelare. De största skillnaderna mellan unga med svensk och utländsk bakgrund handlar om religion och värderingar, konstaterar studiens författare, och pekar på att unga med utländsk bakgrund i högre utsträckning är emot aborter, skilsmässa, samkönade äktenskap och jämställdhet.

– Det är en jättestor skillnad. Men det man måste ha med sig är att det är ungdomarna med svensk bakgrund som är extrema ur ett internationellt perspektiv, säger Carina Mood, professor i sociologi och en av författarna, till tidningen Dagen.

(Dagen, Institutet för framtidsstudier)