Isaac Asimov – ett meddelande till framtiden

Frankrike, 2022. SVT Play

I en spektakulär dokumentär kommer science fiction-författaren Isaac Asimov (1920–1992) till liv genom så kallad deepfake, alltså att videobilderna är skapade med hjälp av artificiell intelligens på ett sådant avancerat sätt att de framstår som äkta. Spektakulärt ja, men inte anledningen till att dokumentären är väl värd att se. Det är däremot budskapet som Asimov framför, både i arkivmaterial med tidigare inspelade TV-intervjuer och i de konstgjorda avsnitten, som bygger på uttalanden av författaren.

Som sf-författare var Asimov van vid att fantisera om olika scenarier för mänsklighetens framtid – både utopier och dystopier – och han fascinerades av att i romaner och noveller utforska vilka konsekvenser de kunde föra med sig. Han liknar mänskligheten vid en vildhästhjord som galopperar fram över prärien. Något litet, ibland oklart vad, kan få hela hjorden att vika av i en ny riktning. Sådana ”knuffar” har ibland fått människans historia att slå in på nya vägar, och många gånger är det tekniska innovationer som orsakat kursändringen – boktryckarkonsten och ångmaskinen är två tydliga exempel.

Asimov konstaterar att mänskligheten står inför ett avgörande vägval på grund av klimatförändringarna (vilka var väl kända redan på hans tid). Frågan är om vi kommer att vika av mot ett nytt håll, där tekniken hjälper människan att bygga en ljusare framtid, eller om vi fortsätter rakt fram och tillåter att tekniska landvinningar istället fördärvar vår planet och därmed våra förutsättningar till existens. Endast globalt samarbete kan hjälpa oss hitta nya vägar, säger han.

Isaac Asimov var visserligen ateist, vilket präglar en del av hans uttalanden, men hans vädjan om gemensamt globalt agerande för att rädda mänsklighetens framtid överskrider alla livsåskådningsgränser.

Mattias Lindström