Synoden förlängs i ett år

Påve Franciskus kungjorde i går söndag att den pågående synoden om synodalitet kommer att förlängas i ett år. Det betyder att biskoparnas synodsmöte i oktober 2023, som skulle vara avslutningen på det världsvida förberedande arbetet, i stället kommer att hållas vid två tillfällen: ett i oktober 2023 och ett i oktober 2024.

– Den pågående synodala processens frukter är många, men det är nödvändigt att inte ha bråttom, så att de kan mogna. Därför, så att vi kan ha en lugnare period av urskiljning, har jag bestämt att den synodala samlingen kommer att ske under två tillfällen. Den första i oktober 2023 och den andra i oktober 2024. Jag hoppas att detta beslut skall främja förståelsen av synodalitet som en konstituerande dimension av kyrkan, och hjälpa alla att leva detta, som en resa för bröder och systrar som deklarerar Evangeliets glädje.

Så ljöd påvens korta kungörelse under gårdagens Angelus-välsignelse, som senare under dagens bekräftades av synodssekretariatet.

(Vatican News)