Hyperrealistisk skulptur visar Jesu döda kropp

Foto: ArtiSplendore

I katedralen i spanska Salamanca öppnades i söndags en helt ny utställning om Jesu lidande, baserat på fynden från den berömda svepduken i Turin.

En hyperrealistisk skulptur i latex och silikon, som visar den döde Jesus med alla de sår, som kan ses på svepduken i Turin, och som tagit femton år att färdigställa. Det är ett av de objekt, som nu visas i en utställning i domkyrkan i Salamanca i västra Spanien. Utställningen, som är spridd över fyra olika rum, visar olika aspekter på Jesu lidande och död och avslutas med skulpturen, som visar hur Jesu döda kropp kan ha sett ut baserat på den information, som man lyckats få fram från duken, vad gäller sårens form och storlek samt hur kroppen har legat. Svepduken ska enligt traditionen varit den duk, som Jesu döda kropp sveptes i efter hans död.

Utställningen i Salamanca är den första av vad arrangören ArtiSplendore hoppas ska bli många fler, och den planeras efter nyår visas på ett antal platser under kommande år, bland annat i Portugal under världsungdomsdagarna sommaren 2023 och i Rom under jubelåret 2025.

Nya forskningsresultat

Tidigare i år publicerade den italienska forskaren Liberato De Caro vetenskapliga resultat, som baserade på avancerade röntgenundersökningar av de cellulosafiber som finns i duken visar att den är omkring tvåtusen år gammal. Det motsäger direkt rön från 1988, då man med hjälp av C-14-metoden fann att duken endast var runt sjuhundra år gammal.

(Vatican News, Catholic News Agency, National Catholic Register)