Påven till Bahrain denna vecka

Påve Franciskus trettionionde apostoliska resa inleds på torsdag, när han besöker det lilla öriket Bahrain i Persiska viken.

Det är ett till ytan litet land som påven besöker denna vecka, med en befolkning på 1,7 miljoner. Av dem är runt femton procent kristna, en grupp som – liksom i de flesta andra gulfstater – utgörs nästan uteslutande av diplomater och gästarbetare, som började komma till landet redan på 1930-talet. Av de kristna är runt en tredjedel katoliker.

I motsats till andra länder i Gulfregionen har Bahrain dock även en inhemsk kristen befolkning. Den lilla gruppen på runt tusen troende består till största delen av katoliker från grannländerna, som kom till Bahrain mellan 1930 och 1950 för att kunna praktisera sin tro, och då även tilldelades medborgarskap.

Religionsfrihet

Landets rättssystem är baserat på muslimsk sharialag, men i kontrast till grannlandet Saudiarabien tillåts kristna och andra minoriteter praktisera sin tro, och landet har haft diplomatiska förbindelser med Heliga stolen sedan 1999. Bahrain är även det land som lät bygga Gulfregionens första katolska kyrka i modern tid: Heliga hjärtats kyrka i huvudstaden Manama, som byggdes 1939 på en tomt som donerats av den dåvarande emiren. Sedan dess har ännu en katolsk kyrka byggts i staden Awali, även denna gång på mark donerad av statsöverhuvudet, kung Hamad bin Isa al-Khalifa. Kyrkan invigdes så sent som i december fjol av kardinal Luis Antonio Tagle, prefekt för dikasteriet för evangelisation.

Internationellt möte

Under sitt besök kommer påven att delta i ett internationellt dialogforum med över tvåhundra trosledare och akademiker från hela världen. Dessutom kommer han att träffa landets katoliker och representanter från andra kristna kyrkor och samfund. Bahrain tillhör det nordarabiska biskopsvikariatet, men biskopssätet har varit vakant sedan 2020 och överses av en apostolisk administrator, den åttioårige schweizaren Paul Hinder. Vikariatet omfattar sextiofem präster – många av dem kapuciner liksom Paul Hinder – och ett antal ordensmän och -kvinnor.

(Vatican News)