Miljövinster när katoliker avstår kött på fredagar

Foto: Wikimedia Commons

När de katolska biskoparna i England och Wales 2011 återinförde påbudet för katoliker att avstå kött på fredag lade en av fyra katoliker om sina matvanor. Nu visar en ny studie att stora mängder utsläpp av växthusgaser förhindrats tack vare besluten att avstå kött.

Efter tjugosex år utan abstinensregler för fredagar beslöt den katolska biskopskonferensen i England och Wales i september 2011 att återinföra fredagen som abstinensdag, det vill säga att avstå från att äta kött. En ny studie från Cambridgeuniversitetet visar, att en av fyra katoliker i England och Wales anpassat sina matvanor till det nya påbudet och antingen avstår helt från att äta kött på fredagar eller har skurit ner sin konsumtion av kött.

Forskarna från Cambridge kom fram till att tjugoåtta procent av katolikerna ändrade sina matvanor efter påbudet. Av dem var det fyra av tio som helt slutade äta kött på fredagar medan resten reducerade sitt intag. Den kollektiva abstinensen från kött har sparat femtio tusen ton koldioxidutsläpp om året, menar forskarna, vilket motsvarar åttiotvå tusen färre flygresor från London till New York tur och retur.

Större skillnad än man trott

I arbetet med studien räknade man ut att katolikernas förändrade köttvanor borde motsvara två gram mindre kött per vuxen per vecka i England och Wales. Men när man tittade närmare på nationella studier av matvanor upptäckte man att köttkonsumtionen i England och Wales föll med hela åtta gram per vuxen per vecka jämfört med Skottland och Nordirland, där de katolska biskoparna hittills inte infört någon fredagsabstinens.

Skulle biskopskonferensen i USA införa samma påbud skulle tjugo gånger så mycket växthusgaser kunna förhindras, påpekar forskarna bakom studien, och skulle påven införa ett påbud om fredagsfasta för samtliga katoliker skulle det kunna sparas miljontals ton utsläpp av växthusgaser varje år.

(The Tablet)