Fransk kardinal erkänner sexuellt övergrepp

Kardinal Jean-Pierre Ricard. Foto: Vatican Press

Under den franska biskopskonferensens pågående möte i Lourdes informerade ordföranden, ärkebiskop Éric de Moulins-Beaufort, i går om att ett flertal franska biskopar för närvarande är under utredning både kyrko- och civilrättsligt gällande tidigare övergrepp. Bland dem finns kardinal Ricard, biskop emeritus av Bordeaux, som i ett uttalande erkänner ett sexuellt övergrepp mot en fjortonårig flicka.

– Det finns fler biskopar som står till svars inför vårt lands rättsväsen eller inför det kyrkorättsliga.

Ärkebiskop Éric de Moulins-Beaufort av Reims var tydlig under gårdagens presskonferens när han berättade att det för närvarande är sex biskopar – ännu inte namngivna – som just nu är under utredning. Till dessa sex tillkommer kardinal Jean-Pierre Ricard, ordförande för den franska biskopskonferensen från 2001 till 2007, som i ett uttalande som lästes upp av ärkebiskopen, erkänner ett sexuellt övergrepp på en ung flicka, vilket nu kommer att rapporteras både till civilrättsliga myndigheter i Frankrike och till Heliga stolen. Därtill kommer biskop Santier, biskop emeritus av Créteil, som på 1990-talet ska ha utsatt två vuxna män sexuella övergrepp och som trädde tillbaka i fjol, samt två andra biskopar som inte längre är i tjänst. Dessutom har Heliga stolen har uppmanat till att ”begränsa ännu en biskops tjänst” – det vill säga elva biskopar allt som allt.

Erkännande i pressmeddelande

I sitt uttalande, i form av ett pressmeddelande, erkänner kardinal Ricard ett ”förkastligt” beteende mot en då fjortonårig flicka för trettiofem år sedan när han var kyrkoherde. ”I dag, när kyrkan i Frankrike vill lyssna på offren och agera i sanningen, bestämde jag mig för att inte dölja mitt agerande och att vara tillgänglig för rättvisan, både den civila och den kyrkliga. Detta är svårt. Men offrens lidande kommer först och erkännandet av de handlingar som begåtts, och jag vill inte dölja mitt ansvar”, skriver kardinalen.

Kardinal Ricard, som i arton år var biskop av Bordeaux, fördömer sedan sitt agerande gentemot den minderåriga och säger att detta ”oundvikligen har lett till allvarliga och bestående konsekvenser för denna person”. Han säger att han bett kvinnan om förlåtelse och vill förnya sin bön om förlåtelse till henne och ”hela hennes familj”. ”Det är på grund av dessa handlingar som jag bestämt mig för att dra mig tillbaka i bön”, skriver kardinalen vidare. ”Jag ber om förlåtelse till dem jag har skadat och för dem som upplever den här nyheten som en prövning”.

(Vatican News, BBC)