Den inre friheten

Jaques Philippe, Catholica, 2022

Jacques Philippes bok Den inre friheten, med undertiteln Tro, hopp och kärlek – källor till kraft, är som titeln antyder en bok om det inre livet, och om den förvandlade kraften i dessa dygder som klassiskt kallas de ”teologala”. I motsättning till den yttre förståelsen av frihet som rättigheten att styras av vår inre spontanitet, att kunna följa stundens infall, framställs här således tanken på frihet som någonting inre.

Frihet blir på så sätt något som inte bara är beläget i det inre rum som i den benediktinska traditionen så vackert liknas vid ”det vidgade hjärtat”, utan som något vilket i grunden även är kopplat till en relation. Den frihet som boken beskriver handlar således om vårt totala beroende av Gud, som ju i sig själv är ­relation, kärlek och hopp. Men som alla vet är ingen relation stillastående, vi behöver ju alla förändras. Boken berättar också hur Gud, för detta vidgandes skull, på olika sätt handlar med oss och rör oss framåt. Detta kräver emellertid vårt aktiva deltagande. Här kan boken fungera som en guidebok, skriven av en ­erfaren medvandrare som både inspirerar och ger goda råd, men som även varnar för de olika fallgropar som efter vägen på olika sätt hotar att hålla oss bundna i vår egenrättfärdighet. Som ­Philippe kraftfullt formulerar det: ”Synd är till sin natur förminskande. Helighet innebär ett öppet sinne och en generös själ.”

I denna fina och inspirerande bok, som inbjuder till omläsningar, lär oss alltså Philippe känna en frihet som allra djupast består av ”friheten att tro, hoppas och älska”. Om hur detta kan vara ett möjligt val, även i de mest fruktansvärda livssituationer, bär i boken bland andra den dödsdömde Jacques Flech och förintelseoffret Etty Hillesum vittnesbörd.

Per Nyström