Hundratals inrapporterade fall av hatbrott mot kristna i Europa

En ny rapport visar att antalet inrapporterade hatbrott mot kristna i Europa är stort, och att den sekulära intoleransen mot kristna blivit mer framträdande på många håll.

Sedan 2005 har organisationen Observatory on Intolerance and Discrimination Against Christians (OIDAC) i Wien följt diskrimineringsfall och andra hatbrott mot kristna i Europa. I årsrapporten för 2021, som presenterades i går, framgår att läget på många håll är dystert.

OIDAC noterade över femhundra hatbrott mot kristna för 2021. Brott har rapporterats från nitton länder och gäller allt från vandalism till mord. Totalt rapporterades i fjol fyra mord på grund av kristen tro och fjorton fall av fysiskt våld. Trehundra av de femhundra brotten gällde vandalism och åttio gällde stöld – av allt från religiösa objekt och konsekrerade hostior till kyrkoinventarier. Dessutom rapporterades sextio olika försök till mordbrand.

Ifrågasätts

En del av problemet, enligt rapporten, är att en vanlig reaktion mot brotten är skepsis, eftersom av kristna utgör en majoritet i Europa och att många menar att det därför ”inte går att diskriminera dem.” Rapporten fastslår dock att det är viktigt att skilja mellan kulturell kristendom och kristen tro som praktiseras.

Förutom inrapporterade fall av hatbrott tar rapporten även upp en växande benägenhet bland kristna att tystna sig själva samt hur kristna allt oftare på många håll blir utsatta för stereotyp, negativ behandling av media. De fem områden där kristna särskilt kan vara utsatta är, enligt rapporten, skolor, arbetsplatser, sociala kontakter och olika medieplattformar.

(Observatory on Intolerance and Discrimination Against Christians)

Läs hela OIDAC:s rapport här >>