Kvinnors styrka

Denis Mukwege, Volante, 2022

Det plågade Kongo är drabbat av lidande i en utsträckning som få andra länder kommer i närheten av. Inte minst har kvinnorna i östra Kongo utsatts svårt. Där väpnade styrkor dragit fram har sexuellt våld varit vanligt förekommande.

Från östra Kongo kommer också gynekologen och Nobelfredspristagaren Denis Mukwege, som gjort det till sin livsuppgift att hjälpa kvinnor som utsatts för sexuellt våld. Ett resultat av hans vilja att hjälpa är Panzisjukhuset i Bukavu, där han är verksam som kirurg.

Mukweges berättelser från sin verksamhet är förfärande. Grymheten som drabbat kvinnorna han möter är oerhörd. Men Mukweges bok skildrar också hur offer blir överlevare och hur skammen flyttas från dem som skadats till dem som skadat. Och hur de som varit tysta börjar vittna. Så trots att Mukwege mött det enorma lidandet tusentals gånger har han inte gett upp hoppet. Han gör allt vad han kan för att väcka omvärlden till insikt om hur kvinnor utsätts för sexuellt våld både i Kongo och i världens alla konfliktdrabbade områden. Han opererar de söndertrasade kvinnorna och talar inför FN. Han ropar. Han använder de plattformar han får för att fortsätta upplysa om hur kvinnor behandlas och visar på konsekvenserna av att kvinnor och män är under- och överordnade varandra i relationer. Ja, Mukwege ser det sexuella våldet som en extrem på det spektrum som är den strukturella nedvärderingen av kvinnan i så många av världens kulturer.

Du behöver inte nödvändigtvis instämma i varje detalj av Mukweges analyser kring vad som ligger bakom det sexuella våldet mot kvinnor, för att ändå böja huvudet i vördnad för hans och hans medarbetares arbete, som tecknas så skakande och så starkt i Kvinnors styrka. Dessa människor gör skillnad. De är hjältar. Precis som de överlevande kvinnor han berättar om.

Andreas Creutz