YOUCAT Bikt

Catholica, 2022

”Tänk dig att jag har en stor skuld och att jag nu står i bankkön med mitt skuldebrev. Jag går fram till disken, där det sitter en man med en mycket stilig slips. Jag skakar i hela kroppen när han läser igenom mitt skuldebrev. Sedan erkänner jag att jag tyvärr inte kan betala min skuld. Jag är alldeles slut, jag orkar inte mer… Men, vad gör mannen vid disken? Han tittar upp, ser mig vänligt i ögonen och river skuldebrevet i småbitar. ’Släpp det’, säger han, ’någon har betalt den åt dig’”. (s. 61)

YOUCAT Bikt är en kort och enkel bok om försoningens sakrament, skriven för en yngre målgrupp. I tre kapitel tar boken upp varför vi behöver gå till bikt och försona oss med Gud, reflektioner och böner som kan användas både i sakramentets individuella förberedelse och för mottagandet av Guds förlåtelse och kärlek, samt kortare samtal om vanliga frågor ungdomar kan ha om bikten och svar på myter som finns kring sakramentets tillvägagångssätt och syfte för individen. Till varje kapitel finns även flera citat från Bibeln samt olika författare och helgon, ytterligare information och tips, samt YOUCAT-frågor. Boken innehåller även enkla men mycket symboliska illustrationer och bilder som kompletterar texten på ett bra sätt.

Boken är anpassad till en bred läsargrupp. Vissa reflektioner kommer att tilltala den ene bättre än den andre, men det finns någonting för alla. Det viktigaste budskapet är ändå att försoningens sakrament är en källa av oändlig kärlek och nåd som finns tillgänglig för oss om vi väljer att ta emot det. Det är ett sakrament som ger oss inre frid och helar oss från våra misstag och bristande omdömen. Ett sakrament som stärker vår inre vilja att leva för och med Gud. Ett verksamt tecken på Guds nåd, instiftat av Kristus, genom vilket vi kan få ta del av det gudomliga livet.

Victoria Gräns