The Letter – A Message For Our Earth

Laudato Si’ Movement, Off the Fence, YouTube Originals, 2022

Som ytterligare en ring på vattnet efter påvens encyklika Laudato Si’ har rörelsen med samma namn bidragit till att producera en gripande dokumentärfilm. Den är gratis att se på kanalen YouTube Originals och är än så länge textad på engelska, franska, italienska, portugisiska och spanska. Sex personer bjuds in för att möta påve Franciskus och samtala om hur klimatkrisen påverkar deras liv. De representerar olika grupper ur mänskligheten: en fattig ung man från Senegal, en stamhövding från Amazonas, en tonårsflicka och klimataktivist från Indien, två marinbiologer från Hawaii och ordföranden för Laudato Si’ Movement. Deras gemensamma nämnare är engagemanget för förändring inför hotet från klimatkrisen, med både lokalt och globalt perspektiv.

Klimatkrisen blir verklig på ett känslomässigt plan när man, som i denna dokumentär, får del av människors berättelser om hur deras livsvillkor har förändrats. För urbefolkningen i Amazonas kan det innebära hot om att bli mördad av skogsskövlare, för fattiga senegaleser kan det leda till döden på Medelhavet efter en desperat flykt mot ett ihåligt hopp.

Kardinal Cantalamessa, påvens personlige predikant, påpekar något viktigt i filmen: Vi behöver en transcendent upplevelse av skapelsen för att vi ska höra dess rop; det räcker inte med vetenskapliga fakta. Just detta delar alla troende människor oavsett religion, men även icke-troende och agnostiker kan gripas av vördnad inför skapelsen.

Därför var det så viktigt att påve ­Franciskus iklädde sig rollen som samlande kraft för klimatengagemanget. Han påminner oss om att kampen för vår planet är större än oss själva. Det perspektivet hjälper oss både till att våga drastiska politiska åtgärder och till att förstå att även små insatser är meningsfulla.

En sådan betydande insats kan vara att bidra till att fler ser denna mycket angelägna dokumentär.

Mattias Lindström