Vatikanen vädjar om ”moratorium” för reformprocess i Tyskland

© Deutsche Bischofskonferenz/Matthias Kopp

Den tyska biskopskonferensens besök i Vatikanen förra veckan präglades enligt uppgifter av ”uppriktiga” diskussioner om den synodala vägen, den pågående reformprocessen inom den katolska kyrkan i Tyskland.

Under de tyska biskoparnas ad limina-besök i Vatikanen förra veckan framfördes förslag från högt uppsatta företrädare i Vatikanen om att avbryta de diskussioner inriktade på reformer av kyrkan, som pågått i Tyskland sedan 2020. Förslaget ska ha avfärdats av de församlade sextiotvå tyska biskoparna.

Ad limina-besöken är de tillfällen som ges biskopskonferenserna att med jämna mellanrum träffa påven och företrädare för de olika dikasterierna för att uppdatera dem om det som sker på hemmaplan. För den tyska biskopskonferensens del var detta det första besöket av denna art sedan den omdiskuterade diskussions- och reformprocessen i Tyskland började.

Kritik från Vatikanen

I takt med att förslagen från den synodala vägen blivit alltmer radikala har förespråkare inom Vatikanen ett antal gånger uttryckt missnöje med den riktning diskussionerna i Tyskland tagit. Senast i somras publicerades ett dokument från Vatikanen som varnade de tyska biskoparna för att orsaka splittring och påminde om att processen inte har ”makt att tvinga biskopar och troende att anamma nya sätt att styra kyrkan på samt ny doktrin och lära”. Som svar yttrade de tyska biskoparna att de var ”förvånade” och att de hoppades diskutera de mest kontroversiella punkterna under mer formella former – ett möte som hölls i fredags.

Påven själv har också framfört sin skepsis, och under presskonferensen på flyget hem från sin resa till Bahrain härom veckan upprepade han vad han sagt tidigare:

– Jag säger till de tyska katolikerna: Tyskland har en fantastisk och vacker evangelisk kyrka; jag vill inte ha en till.

Enligt Vatikanens kommuniké avslutades fredagens möte inte med något tydligt beslut om den synodala processen utan med en överenskommelse om att ”fortsätta att lyssna och föra dialog under de kommande månaderna”.

(Crux)